Tangi / tangihanga resources

Tangi / Tangihanga Liturgy p826-828, 835, 840, 841

Te Tikanga mō te Takahi Whare / Prayers in a house after death p871-875

Tangi

Himene – Koutou katoa rā

Healing Ministry Playlist

BCP – Te Rāwiri

Hura Kohatu / Unveiling p881-884